آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات : طبق تصاویر

توضیحات :ابتدا در وات ساپ پیام بدهید ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰مرادی

شرکت سازنده : استکس

قیمت :  

میزان کارکرد :  اماده تحویل