آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

رقابت باشگاه های بدنسازی ایران بر سر تجهیزات می باشد هر چند گزینه های دیگری هم برای رقابت بین سالن های پرورش اندام وجود دارد ولی رقابت کلی در وسایل است اما اینجا یک سوال مطرح است؟ اینکه تعداد لوازم سالن بدنسازی چه مقدار است و اسامی تجهیزات اصلی باشگاه بدنسازی چیست؟

در چند مورد به این سوال پاسخ می دهیم

الف) یک باشگاه معمول باید ۱۲ عدد دستگاه سیم کش یا ماشین اصلی بدنسازی را داشته باشد.

۱-اسمیت ۲-کراس آور ۳-لت سیم کش ۴-قایقی ۵-باترفلای یا پروانه ۶-جلو ران (جلو پا) ۷-پشت پا ( پشت ران ) ۸-هاگ پا ۹-پرس پا ۱۰-ساق پا ایستاده ۱۱-داخل ران خارج ران ۱۲-دستگاه شکم