آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تعداد دستگاه ها: 

مشخصات:

توضیحات: این تصاویر برای اطلاع رسانی میباشد

شرکت سازنده: دستگاهای ورزشی چوبی

قیمت: -فروشی نیست جهت اطلاع رسانی 

میزان کارکرد: