آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

تعداد دستگاه ها : طبق لیست

مشخصات :  طبق تصاویر

توضیحات :

شرکت سازنده : 

قیمت :

میزان کارکرد : دست دوم