آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تعداد دستگاه ها: ۸عدد

مشخصات:طبق تصاویر

توضیحات: در وات ساپ پیام بگزارید  ۰۹۳۵۱۰۷۴۳۸۰مرادی

شرکت سازنده: ایزی لاین مارک استیل فلکس

قیمت: 

میزان کارکرد:یکسال