آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تردمیل در برابر دوچرخه؛ کدامیک برای چربی سوزی بهتر است؟

تردمیل، انواع مختلف دوچرخه ها، دستگاه های اسپت و الپتیکال: با وجود تمام این تجهیزات پیشرفته هوازی، شاید بارها از خود پرسیده اید که کدامیک از اینها برای چربی سوزی بهترند.