آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

حرفه ای ها چقدر غذا میخورند؟

وقتی دسته بندی ۲۰۲ پوندی ها به ۲۱۲ پوندی تبدیل شد، او با برنامه ای مشخص حدود ۵ کیلو وزن اضافه کرد و از مقام دوم سال ۲۰۱۱ خود را به قهرمانی سال ۲۰۱۲ رساند و سال ۲۰۱۳ هم برای دومین بار شایستگی خود را به اثبات رساند. فلکس لوئیس رژیم غذایی دوره حجم خود را که با آن وزن اضافه کرده اینجا شرح داده است. این برنامه غذایی فلکس لوئیس است که با تکیه بر آن حدود ۵ کیلو عضله خالص به بدن خود اضافه کرد.

با دقت وعده های غذایی اش را بررسی کنید تا برای انتخاب منابع غذایی بتوانید الگو برداری کنید و توجه داشته باشید که از لحاظ کالری مصرفی بدن هر شخص فرق دارد و این رژیم بر اساس نیازهای بدنی فلکس لوئیس و شرایط تمرینی و اهدافش تنظیم شده است. لذا پیروی مو به مو از آن برای دیگران ایده آل نبوده و توصیه هم نمی شود.