آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دروغ های مکملی

تمیز دادن دروغ و حقیقت این روزها در هر زمینه ای کار دشواری است. که البته صنعت فیتنس و بدنسازی هم از این قاعده مستثنی نمی شود. مکمل های غذایی همیشه بحث داغ محافل ورزشی هستند و با توجه به برخی تبلیغات اغراق آمیز شرکت ها خیلی از نقل قول ها می تواند موجب سوء تفاهم شما شود. آنچه در این مقاله آمده شفاف سازی برخی از رایج ترین دروغ های مکملی است.