آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

نحوه انجام حرکت دراز و نشست

پاهای خود را زیر پد قلاب کنید و با بالاتنه صاف روی میز شیب دار بنشینید. بالاتنه خود را به طرف عقب پایین آورده تا تقریباً موازی با زمین قرار گیرید. با خم کردن بالاتنه به سمت جلو به حالت عمودی خود برگردید.

عضله های درگیر:

اصلی: عضله راست شکمی
کمکی: عضله چهار سر ران، عضله های تا کننده لگن