آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دانش بدنسازی درباره ی اینکه چگونه وزنه هارا بلند کنید و چگونه غذاهای مخصوص مصرف کنید می باشد. تحقیقات در این علم در خصوص فواید وزنه برداری و چگونه وزنه زدن عاید انسان کرده است از جمله این مزایا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ضریب آسیب دیدگی استخوان ها را کاهش می دهد.
  2. انرژی ،قدرت و نیروی فوق العاده برای شما حاصل می شود.
  3. روحیه را تقویت می کند.
  4. انسان را شاد و خوشحال می کند.