آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 3 دقیقه

اطلاعاتی درباره ی دوره‌های استروئیدی

  1. مدت زمان دوره‌ ها

اصولاً مدت زمان دوره‌های استروئیدی بر حسب اینکه ورزشکاری در دوران حجم به سر می‌برد یا بر عکس دوران خشک کردن یا تفکیک عضلات و کاملاً متفاوت است حتی در این مدت زمان به دارویی که مصرف می‌ کند نیز بستگی دارد برای مثال شما در مصرف دیانابول (متاندیون) وینسترول محدودیت دارید و هرگز نمی‌توانید این استروئیدها را بیش از ۶ هفته مصرف نمایید چرا که هم بسیار سمی و خطرناک  می‌ شوند و هم اینکه اثر معکوس خواهد داشت اما به طور کلی می‌ توان دوره‌ های استروئیدی را در دو زمان کلی بلند مدت و کوتاه‌ مدت تقسیم بندی نمود.