آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

نان صنعتی یا ماشینی که در حال حاضر دولت و وزارت بازرگانی از آن حمایت می‌ کنند باید از ویژگی هایی برخوردار باشد که اطمینان دارم مسئولین نیز به آن معتقدند.

نان های جدید صنعتی باید در مقیاس انبوه و با ماشین های مدرن و در شرایط کاملاً بهداشتی تهیه شوند و تلاش تولید کنندگان باید این باشد که تنوع را در تولید نان نیمه حجیم و مسطح که قطعاً بیشتر مشتری خواهد داشت رعایت کنند.
این نان ها کاملاً از خمیر ورآمده و تخمیر شده تولید می‌ شوند و در جذب املاح دوظرفیتی مشکلی بوجود نخواهند آورد.