آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اگر در حال تلاش برای کاهش وزن هستید موز، هویج و بادام منابع خوبی هستند.

درحالیکه زیاد می شنوید مواد غذایی مثل موز، هویج و بادام برای کاهش وزن مفید هستند اطلاعات متضاد زیادی موجود است که تصمیم گیری در مورد آن سخت می شود. این مقاله این سوال را مورد بحث قرار می دهد – آیا مصرف موز، هویج و بادام برای کاهش وزن خوب است؟