آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کاشکسی یا لاغری شدید

لاغری:

کم بودن وزن بدن نسبت به سن و قامت معینی که بیشتر بر اساس کمبود چربی های زیر پوست تعیین می گردد. اطفالی که از شیر مادر استفاده نمی کنند اغلب کم بنیه و همیشه مریض هستند.

علل لاغری:

۱-بیماری قند ۲- ناراحتی و فشار فکری ۳- سل ۴- سیفلیس ۵- مالاریا ۶- قرحه(زخم) معده و روده ۷- بیماری های ناشی از فقدان ویتامین ها  ۸- کار زیاد ۹- غم و غصه ۱۰- اعتیاد مزمن ۱۱- عدم کارایی غده ی تیروئید یا فوق کلیوی ۱۲- سرطان ۱۳- ترشح زیاد صفرا ۱۴- نارسایی کلیوی ۱۵- ناراحتی کبدی.