آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
29+

میزان حقوق و درآمد مربیان بدنسازی و فیتنس و باشگاه های پرورش اندام چقدر است؟

یک مربی بدنسازی با توجه به روش کار خود کسب درآمد می کند بعضی مربیان خود مالک باشگاه هستند آنها مورد نظر ما نیستند منظور ما دراین نوشته مربیان  مستقلی هستندکه در باشگاه فقط مربیند دراین مقاله و در سایت بادی فول به روش های درآمد زایی مربیات بدنسازی می پردازیم.

۱- مربیان استخدامی با حقوق ثابت: این دسته بدون توجه به کم یا زیاد بودن درآمد باشگاه حقوق ثابت خود را دریافت می نمایند. میزان سهم آنها از سود حاصله از برنامه نویسی فروش مکمل و شاگردان خصوصی توافقی می باشند. این روش برای مدیران باشگاهی که خود مربی می باشند و تجهیزات بدنسازی کاملی دارند ولی نیاز به مربی کمکی دارند موثر می باشد.

نکات مهم بدنسازی ویژه مربیان

۲- مربیان شریک در سود باشگاه: اینگونه افراد طبق توافق با مدیر باشگاه درصدی از سود باشگاه دریافت میکنند مبلغ مشخصی وجود ندارد بسته به سابقه و توانایی مربی این در صد توافقی می باشد ولی ۱۰ تا ۲۰ درصد مبلغ حداقل این توافق می تواند باشد. این روش برای فعال نگه داشتن مربیان بدنسازی در باشگاه کارآمد است. درآمد حاصل از برنامه نویسی بدنسازی فروش مکمل و شاگردان خصوصی هم توافقی تقسیم میگردد.