آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

در این مقاله حقایق ثابت شده علمی در مورد استروئیدها آورده ایم. استفاده از استروئید و داروهای ممنوعه در ورزش های قدرتی همواره به عنوان معضلی لاینحل باقی مانده و تبعات منفی زیان باری را نیز به پیکر جوامع انسانی وارد کرده است.

حداقل اطلاعات از استروئیدها

اگر چه امروزه نمی توان ورزش های قدرتی نوین را بدون استفاده از این داروها تعریف کرد اما است اگر چه امروزه نمی توان ورزش های قدرتی نوین را بدون استفاده از این داروها تعریف کرد اما استفاده از این داروهای ممنوعه در شرایط مبتدی و در مورد کسانی که تنها و تنها برای رسیدن به سلامت و تندرستی توام با تناسب اندام تمرین می کنند نیز امروزه فجایعی به واقع اسف بار را رقم زده است.