آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

هورمون مردانه تستوسترون که مادر اغلب هورمون های استروئیدی سنتتیک اعم از تزریقی و خوراکی نیز به شمار می رود در حقیقت اصلی ترین منبع تولید هورمون زنانه استروژن در بدن مردان است به این معنی که این هورمون تحت تاثیر آنزیم هایی که در خود بدن یافت می شود به هورمون زنانه استروژن (استرادیول) تبدیل می شود.

اگر چه وجود هورمون زنانه استروژن در بدن مردان تا حدود زیادی عجیب و غیر قابل تحمل می نماید ولی بد نیست بدانید که این هورمون از نظر ساختار شیمیایی شباهت های زیادی با هورمون مردانه تستوسترون دارد و از این نظر با تغییرات ساده و مختصری که تحت تاثیر آنزیم های موجود در بدن مردان در ساختار شیمیایی تستوسترون رخ می دهد این هورمون به راحتی به هورمون زنانه استروژن تبدیل می گردد.