آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دانیلا کروار ورزشکار پرو IFBB، قهرمان منطقه مدیترانه و مدل بین المللی تناسب اندام است، وی همچنین مربی بدن سازی و نویسنده کتاب “بدن شما دنباله رو ذهن شماست” می باشد. اجرای برنامه تلویزیونی “تناسب اندام برای همه” و گویندگی برنامه انگیزه های حفظ تناسب اندام از دیگر سوابق وی می باشد.

هر چه بیشتر پا به سن می گذاریم، فعال بودن و تحرک داشتن ما بیشتر اهمیت یافته و ضروری به نظر می رسد. شاید بتوان گفت پیر شدن روندی است که ما در تسریع یا کاهش سرعت آن نقش داریم. سطح آگاهی ما در مصرف کردن غذاهای پر چرب، کشیدن سیگار، نوشیدن الکل و یا ورزش نکردن نقش دارد.