آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اگر چه حرکت ساده ای است، اما برخی از انواع این حرکت اساسی را باید در برنامه ها جای داد و لازم به ذکر است که همه انواع آن موثر و ایمن نیستند.
حرکت نشر از جانب یا همان صلیب یکی از رایج ترین حرکات تمرینی سرشانه است. هرکسی از یک مبتدی گرفته تا قهرمانان مستر المپیا این حرکت را انجام می دهد. حتی گرچه حرکت ساده ای از لحاظ اجرایی به حساب می آید، اما برخی از انواع آن قابل اجراست و همه انواع آن ایمن و موثر نیست.
بعضی ها تلاش می کنند در حرکات تمرین خود مقداری خلاقیت به خرج دهند. این الزاماً ایده خوبی نیست چون معمولاً اینها توجه زیادی به بیومکانیک ندارد و در پی آن ممکن است اتفاق بدی رخ دهد و به بیان ساده تر می شود گفت که خلاقیت بدون ملاحظات علمی می تواند منجر به آسیب شود.
وقتی که بازوها را در هر مدلی بالا می برید و در شانه را به طرف داخل چرخش می دهید ریسک آسیب در تاندون های چرخاننده شانه را بالا می برید به اضافه تاندون جلوبازو و یک کیسه پر از مایعات به نام bursa.
نتیجه نهایی انجام نشر از جانب با دستی که به طرف جلو اندکی چرخنده است باعث ناراحتی در چرخاننده شانه سفتی تاندون جلوبازو و  bursitis می شود.