آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

حرکت قایقی

ورزشکاران ایرانی از این حرکت به نام سیم کش پارویی نیز یاد می کنند اما بازهم به دلیل اینکه اصولا در نامیدن حرکات در ایران،استاندارد مشخص و پذیرفته شده ای که در بین تمامی ورزشکاران رعایت شود وجود ندارد نام انگلیسی و تصویر واقعی حرکت را اساس کار خود قرار داده ایم.