آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

یکی از مناسب ترین حرکات برای افزایش حجم وکیفیت عضلات پشت که کشش خوبی در عضلات زیر بغل و به خصوص قسمت پایین عضله پشت وارد مینماید . حرکت زیر بغل سیمکش قایقی می باشد که به عنوان زیربغل روئینگ نیز شناخته میشود .