آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

حرکت اسکوات روی جعبه (که در انجام آن باید در بخش پائین حرکت نشیمن‌گاه با یک جعبه یا میز پرس فقط تماس پیدا کند) حرکتی مؤثر برای افزایش دادن قدرت بدنی در اسکوات استاندارد است.
محققان در ایالت کارولینای شمالی توان عضلات و نیروی تولید شده توسط آنها را در مردان وزنه‌بردار در حال اجرای اسکوات استاندارد و اسکوات روی جعبه اندازه‌گیری و مقایسه کردند. آنها گزارش دادند که وقتی مردها اسکوات روی جعبه را انجام دادند نیرو و توان عضلانی بیشتری نسبت به اسکوات استاندارد تولید کردند.
بعضی از پاورلیفترها از حرکت اسکوات روی جعبه برای افزایش قدرت اسکوات استفاده می‌کنند. اسکوات روی جعبه به تجربه هم نشان داده که در افزایش قدرت اسکوات تأثیر دارد و حالا دلیل علمی‌اش مشخص شده که به افزایش تولید نیرو توسط عضلات کمک می‌کند.