آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

رژیم پر پروتئین

چارلز پولیکن مربی بزرگ ورزش های قدرتی نیازی به معرفی ندارد، اینجا چارلز توضیح می دهد که از عضلات چگونه باید انتظار رشد داشت و اینکه اگر از اسکوات خوشتان نمی آید چگونه عضلات ران را پرورش دهید و در پایان هم برای بدنسازان یافته های جالب از رژیم های سرشار از پروتئین دارد و در واقع چگونگی بالا بردن ایمنی این رژیم ها را شرح می دهد.