آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حرکتی برای تمام فصول بدنسازی

همیشه در مورد حرکات اصلی و مزایای آن صحبت های زیادی شده است. اسکوات، پرس سینه و پرس های سرشانه با هالتر را همواره در حال اجرا در باشگاه می بینید. ولی حرکت “ددلیفت” را چند بدنساز پیشرفته یا به قولی حرفه ای در باشگاه شما اجرا می کند؟

البته نحوه صحیح اجرای چنین حرکتی بسیار مهم تر از اجرای آن است، چرا که چندین مفصل مهم و چند عضله بزرگ و کوچک درگیر آن می باشند. بنابراین “ددلیفت” می تواند بعنوان یکی از بهترین حرکات جهت عضله سازی مورد استفاده قرار گیرد ولی کوچکترین اشتباه نیز می تواند تا مدت ها شما را از صحنه تمرین دور کرده و از “ددلیفت” متنفر سازد.