آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چهاراه های خیابانها همیشه شلوغند و پرتصادف عضلات سرشانه دربدن مثل چهاراهی پررفت آمدند و در تمرین همه عضلات بالاتنه دخالت دارند. به همین دلیل بیشتر آسیب پذیرند.

اما چرا اکثر بدنسازان در سرشانه خود حداقل چندین بار درد را تجربه می کنند و دلیل آن چیست؟

طی تجارب به دست آمده چند عامل عمده آسیب زا در سرشانه عبارتند از عدم انجام حرکات کششی برنامه دار، عدم گرم کردن کافی، استفاده از وزنه های خارج ظرفیت و توان و استفاده زیاد از کمک یار تمرینی در حرکات پرس سینه و سرشانه.