آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

شاید رونی کلمن تنها یک اسطوره و قهرمان مستر المپیا باشد که بعد از قهرمانی هنوز هم توان ۷۰ درصدی نمایش بدن خود را دارد دلیل این امر هم فقط و فقط سالم ماندن اعضای داخلی او می باشد او مستر المپیا را به دلیل آسیب عضله زیر بغل خود کنار گذاشت مابقی قهرمانان مستر المپیا و همقطاران او بدلیل بیماری های کبدی و کلیوی و یا هشدارهای جدی قبل از بیماری پزشکان مجبور به ترک صحنه شدند.

داستان قهرمانی رونی کولمن

رونی اکثر ویدئو های خود را در باشگاه هایی قدیمی و فرسوده آمریکا پر نموده و بیشترین حرکات او را دمبل ها و هالتر تشکیل می دهد.
او در دوران اوج خود تکرارهای دامنه کوتاه را در بین حرفه ای ها گسترش داد و الگوی جدیدی از تمرینات با وزنه را طرح نمود.
رونی کلمن توانست در ۸ دوره از مسابقات مستر المپیا قهرمان شود و با رکورد افسانه ای لی هانی مساوی کند او اعتقاد زیادی به عیسی مسیح دارد و قهرمانی های خود را مرهون توجه حضرت مسیح می داند به گفته خودش گریه های او بعد از اعلام نتایج مسابقات نیز اشک شوقی است که او به پاس تشکر از مسیح می ریزد.
کلمن یک بدن استثنایی و یک اسطوره به تمام معناست که به گفته بسیاری از کارشناسان تا ۲۰ سال دیگر هم نظیر او ظهور نخواهد کرد او در بعد اخلاقی هم یک ورزشکار بدون حاشیه و با اخلاق شناخته می شد و تمامی رقبایش برای او احترام قائل بودند.