آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

وقتی که فریم بدنی تان کوچک است و قامت کوتاهی هم دارید فضای خیلی زیادی برای افزایش حجم در بدن خود ندارید. اما به نظر نمی رسد این شرایط برای لی پریست ایجاد نگرانی کرده بود. با قدی ۱۶۰ سانتی متری به نظر می رسید که او هر سانتی متر از فریم بدنی اش را با چگالی و حجم خالص عضلانی پر کرده بود و در نهایت توانست به عنوان یکی از بهترین مردان کوچک در تاریخ پرورش اندام جهان مشهور شود. لی پریست در ۵ مستر المپیا توانست بین ۱۰ نفر اول قرار بگیرد و هواداران خیلی زیادی هم داشت که حتی به امروز هم می رسند.