آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

حرکاتی برای افراد بدنساز که به هر دلیلی دسترسی به باشگاه بدنسازی ندارند، مثلا مسافر هستند، بودجه کافی ندارند، در خوابگاه یا محیطی بدون امکانات زندگی می‌کنند، فرصت رفتن به باشگاه ندارند ….
یادآوری می‌شود که در همه‌ ی حرکات زیر، هنگام شروع حرکت دم، در میانه حبس نفس و در انتهای حرکت بازدم انجام می‌شود.