آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

پشت بازوها

این حرکت به این دلیل یک حرکت عالی است که به فرد اجازه می دهد در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند در حین اجراء حرکت یک نیم نگاهی هم به سایر افراد در داخل باشگاه داشته باشد. متأسفانه تنها فایده این حرکت همین یک مورد است. آیا تا به حال به پشت بازوهای پاورلیفترها و شرکت کنندگان در مسابقه قوی ترین مردان نگاه کرده اید؟ نیاز به گفتن ندارد. چون عضلات شان به اندزاه کافی حجیم هستند.

به هر حال تعداد انگشت شماری از این ورزشکاران وقت شان را با اجراء حرکت پشت بازو سیم کش هدر می دهند. در همین راستا یک نگاهی هم به ژیمناست ها بیندازید. اکثریت دارای پشت بازوهای حجیمی هستند که عمدتاً به وسیله حرکاتی همچون پارالل و حرکات پرسی ساخته شده است. با تمام این تفاسیر خیلی نگران نباشید چون در این مطلب قصد معرفی ۱۰ حرکت عالی برای پشت بازوها را داریم که خیلی آسان می توانید آنها را با حرکت پشت بازو سیم کش جابه جا کنید.