آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

کاهش چربی های زیربغل و کمر

این حرکات به طور کلی باعث ناپدید شدن چربی نمیشوند، اما می توانند حالت ماهیچه ای به آنها بدهند. با انجام این حرکات بدن شما شکل “V” به خود می گیرد و باسن و کمر باریک تر به نظر می رسند. (در دهه ۸۰ معمولا این کار را توسط اپلهای شانه ای انجام می دادند! خوب آنها هم چنین روشی برای تقلب کشف کرده بودند!). اگر پشت شما عضلات ورزیده تری داشته باشد، ژست های بهتری می توانید بگیرید. مادرتان درست می گوید: زمانی که راست بایستید وزنتان تا ۵ کیلو کمتر نشان می دهد. خوب پس بگذارید وزنه برداری را شروع کنیم! این حرکات را برای ستهای ۸ تا ۱۲ تایی تکرار کنید.