آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چگونه بهترین دستاورد برای حجیم شدن را از تمرین خود داشته باشیم.

حقیقت این است، تمرین با وزنه در هر شرایطی با هر برنامه ای برای سازندگی و نتیجه مثبت در ساخت عضله این است که اگر شما سخت تمرین کنید و تلاش می کنید وزنه های بیشتری حرکات پایه ای مثل اسکوات پرس سینه استفاده کنید و تمام سعی مربیان و اشخاص موفق در مکان ورزشی شما هم همین درخواست را دارند و می خواهند این نتیجه مثبت حاصل شود برای تمرین حرفه ای تر و نتیجه بهتر …