آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

چگونه بهترین دستاورد برای حجیم شدن را از تمرین خود داشته باشیم.

حقیقت این است، تمرین با وزنه در هر شرایطی با هر برنامه ای برای سازندگی و نتیجه مثبت در ساخت عضله این است که اگر شما سخت تمرین کنید و تلاش می کنید وزنه های بیشتری حرکات پایه ای مثل اسکوات پرس سینه استفاده کنید و تمام سعی مربیان و اشخاص موفق در مکان ورزشی شما هم همین درخواست را دارند و می خواهند این نتیجه مثبت حاصل شود برای تمرین حرفه ای تر و نتیجه بهتر …