آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

سرمقاله مجله بدنسازی بادی فول شماره ۷
دانلود مجله 7

علم بهتر است یا تجربه

مربیان بدنسازی ایران ۳ دسته هستند تجربی، علمی یا تلفیقی از هر دو آنها، تجربیها خود از قهرمانان و یا ورزشکاران مطرح این رشته هستند و برای مربیگری بر اساس اطلاعاتی که از تمرینات خود دارند و از مربیان دیگر آموخته اند عمل می کنند اکثرا هم وقتی در مورد سیستم های مسلم تمرینی، تغذیه و مکمل سوال کنیم جواب درستی ندارند و یا جواب های آنها منبعی معتبری ندارد ولی از این دسته مربیان تعداد زیادی هستند که ظاهرا موفقند و بسیار پول ساز عده ایی از مربیان ورزشکار نبوده اند ولی تحصیلات ورزشی داشته اند و در سالهای اخیر هم بسیار به این رشته ورود کرده اند.