آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

جلوگیری از آسیب دیدگی

توسط : جان هنسن، قهرمان مستر المپیای طبیعی جهان

ما همگی باید موقع تمرین با وزنه بسیار مراقب باشیم چون ممکن است به ما صدمه بزند به خصوص موقعی که می خواهیم خودمان را سریعتر به جلو ببریم شروع به استفاده از وزنه های سنگین با شدت بالا می کنیم.

گرم کردن عضلات یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از صدمه دیدن است. من همیشه شروع به تمرین دادن یک گروه عضلات خود می کنم که با انجام چند ست با وزنه ی سبک تر انجام می شود که خون به عضلات، رباط ها، تاندون ها و مفاصل جریان پیدا می کند. وقتی عضلات گرم شوند یک جریان خون خوب و پمپاژی در آن نواحی صورت می گیرد که احتمال کشش تاندون ها، رباط و عضلات را به حداقل می رساند. پس شروع تمرین عضلات گروهی بدن با وزنه های سبک در دو ست مهم می باشد.