آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 2 دقیقه

تیپ بدنی اندرومورف

در این تیپ بدنی به دلیل بالا بودن ذخایر چربی نسبت به تیپ‌ های دیگر بایستی برنامه‌ ریزی رژیم پیش از مسابقات را ۴ ماه قبل از مسابقات آغاز نمایید.

اگر بخواهید ۲ یا ۳ ماه قبل از مسابقات رژیم خود را شروع کنید مقدار زیادی از حجم و وزن عضلات را از دست خواهید داد. در زیر برنامه تمرینی تغذیه ،و مکمل‌ های غذایی مورد نیاز ۴ ماه پیش از مسابقات جهت تیپ بدنی اندرومورف را به شما پیشنهاد می‌کنیم.