آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
6+

 از اصلی ترین زیر مجموعه های این تکنیک می توان به تکنیک پیش خستگی «Giant Set» اشاره کرد. «Giant» در زبان انگلیسی به معنای غول و غول آسا و بسیار بزرگ است و در این مورد خاص نیز به نوعی می توان آن را غول آسا معنی نمود.

 

به عنوان مثال برای این نوع از تکنیک بدنسازی پیش خستگی می توان پشت بازو، سرشانه ها و سینه را مثال زد. در اجرای این فرم از تکنیک پیش خستگی نیز به قرار زیر عمل می کنید:

ابتدا با یکی از حرکات تک مفصلی ، عضلات پشت بازو را به خوبی تحت فشار قرار می دهید. از جمله این حرکات می توان به پشت بازو سیم کش اشاره کرد. این حرکت، حرکتی تک مفصلی بوده و تنها عضلات سه سر بازو را با فشار تمرین آشنا می کند. در این حرکت تنها و تنها مفصل آرنج است که حرکت را تجربه می کند و دیگر مفاصل همانند شانه ها ثابت باقی می مانند.