آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تکرارهای بالا و وزنه های سنگین

در اغلب تمریناتی که بر روی عضلات ساق انجام می دهید زانوها در حالت صاف و باز قرار دارند و همین مسئله نیز موجب می شود تا فشار تمرینی این قبیل حرکات بر روی عضلات “Gastrocnemius” متمرکز شود.

این در حالی است که در این قسمت از بدن یک دسته دیگر از عضلات نیز به نام”Soleus” وجود دارند که برای رسیدن به حجم عضلانی و برای رسیدن به تراشیدگی مناسب در این ناحیه از بدن باید بر روی هر دو دسته از این عضلات تمرین کنید. از آنجایی که عضلات ساق شما به تحمل فشار سنگین و ممتد در طول روز عادت کرده اند تمرینات معمولی و عادی نیز بر روی این عضلات کارگر نبوده و در مورد این عضلات کاری از پیش نخواهند برد و ناگفته پیداست که برای تمرین دادن این عضلات، شما باید از وزنه های سنگین و حتی در برخی موارد نیز از وزنه های فوق سنگین استفاده کنید.