آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
7+

نگاهی به علت موفقیت باورنکردنی آرنولد شوارتزنگر در سالن مسابقات

بدیهی است که آرنولد نه تنها در صنعت فیتنس یک الگو و پیشگام است بلکه در صنعت فیلم نیز به خوبی خود را نشان داده است. اما آیا تا کنون فکر کرده اید که او چگونه توانسته به بسیاری از اهداف شخصی که برای خود تعیین کرده برسد؟ آیا تاکنون تعجب نکرده اید که چرا همه ی چیزهای خوب برای او اتفاق می افتد؟

۸ اصل برتر تمرینات آرنولد

کسانی که نسبت به او حسادت می ورزند و عصبانی هستند که چرا آن ها نمی توانند در زندگی گامی بردارند می گویند سرنوشت او این بوده است. مساله این است کسانی که لحظات بزرگ آرنولد را می بینند هرگز گام هایی که او برای رسیدن به آنها برداشته را نمی بینند. آنها فکر می کنند که این جاده همیشه برای او راحت بوده و فرصت ها درست جلوی پای او می افتند. اینها همان کسانی هستند که فکر می کنند هیچ کنترلی در زندگی شان ندارند و چیزهای بد برای آنها اتفاق می افتد. به جای اینکه کنترل کارها را بدست گیرند و باعث شوند چیزهای خوب اتفاق بیافتد فقط گله و شکایت می کنند.