آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

توصیه هایی از زبان یامایکشی
-منوی غذای معمول یک روز تو چگونه است؟ چند وعده در روز میل می کنی؟
سعی می کنم همه چیز را ساده حفظ کنم و بطور عمده بر گوشت قرمز، مرغ،ماهی، برنج، سیب زمینی و جو تکیه دارم. پس از رقابت آرنولد کلاسیک، برای حدود شش هفته، به پنج یا شش وعده در روز پایبند بودم. سپس برایم مدتی این مقدار به سه وعده کاهش یافت.