آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کوچک کردن شکم

با شماره ی یک براحتی روی تخت خواب استراحت کنید، دراز بکسید و شکمتان را فرو ببرید و در تمام مدت ورزش به طور طبیعی نفس بکشید.

با شماره دو شکمتان را بیشتر فرو ببرید و بعد به جلو و بالا بیاورید.

با شماره ی سه ستون فقرات را مستقیم به تخت چسبانده تا آنجا که ممکن است شکمتان را فرو ببرید و تا ده بشمارید، سپس کمی استراحت کنید.

این تمرین را ۱۰۰ بار انجام دهید (از خوردن آب یخ خصوصا با غذای خودداری کنید). تکرار عبارت”من ایمن هستم. احساساتم بهنجار و پذیرفتنی هستند” به عنوان الگوی ذهنی: اشتهای زیاد

تکرار عبارت”من با احساسات خود در آرامشم در همین جا ایمن هستم، من امنیت خود را می آفرینم. خویشتن را دوست دارم و تایید می کنم” به عنوان الگوی ذهنی: اضافه وزن

تکرار عبارت”عشق الهی از من حمایت می کند و همواره ایمن هستم، مشتاقم رشد کنم و مسوولیت زندگی ام را به عهده گیرم، دیگران را می بخشم و اکنون زندگی دلخواهم را می آفرینم” به عنوان الگوی ذهنی: چاقی پهلو ها

تکرار عبارت”آفریدن محبت دلخواهم خطر ندارد” به عنوان الگوی ذهنی: چاقی بازوان

تکرار عبارت”پدرم را به سیمای کودکی محروم از محبت می بینم و به آسانی او را می بخشم، هر دوی ما آزاد هستیم” به عنوان الگوی ذهنی: چاقی ران ها

تکرار عبارت”من با خوراک معنوی به خود غذا می رسانم و خرسند و آزادم” به عنوان الگوی ذهنی: تورم شکم