آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

سیستم ۴x

بسیاری از بدنسازان در هنگام اجرای این حرکت با وزنه های سنگین از ریتم صحیح حرکت خارج می شوند به طوری که با یک ضربه ناگهانی دستگیره دستگاه را به پایین هدایت کرده و همزمان بالاتنه خود را به سمت عقب متمایل میکنند.

ما به شما توصیه می کنیم در طول اجرای این حرکت بالاتنه را در یک خط راست حفظ کرده و حتما فاز مثبت را در ۱ ثانیه و فاز منفی را در مدت ۳ ثانیه همراه با کنترل و انقباض عضلات مذکور اجرا کنید و این نکته را همواره به یاد داشته باشید که سنگینی وزنه در مرحله دوم شرایط رشد عضلانی قرار دارد کنترل و انقباض عضله در فاز منفی است که می تواند تازه های عضلانی را وادار به رشد کند.