آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرینات کتل بل بخش هفتم

پرس کردن وزنه به بالای سر قرن ها به عنوان یکی از تِست های کلاسیک برای نشان دادن قدرت بوده است. پرس کردن هالتر, دمبل, کتل بل, کیسه های شِن, کُنده, و غیره. همه آنها جایی برای خود در یک برنامه تمرینی متعادل دارند, و همه تغییر اندکی درتکنیک و ایجاد تحریک ارائه میکنند. کتل بل, مانند دمبل, این مزیت را دارد که اجازه میدهد وزنه با یک دست یا دو دست بلند شود, و از لحاظ بیومکانیکی (Biomechanic) فشار کمتری به آرنج و مچ دست در مقایسه با هالتر و اشیا تک دیگر میاورد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

تمرینات کتل بِل بخش اول

کتل بل شکل یک گلولۀ توپ هست با یک دسته. که به واسته فرمی که دارد قابلیت انجام حرکات بسیار گوناگونی را ایجاد میکند که با ابزار ورزشی دیگر امکان پزیر نمی باشد. این به عِلت طرح دستگیره آن که از محور خارج است میباشد.
یک باشگاه پرتابل در حد بالاست. یک اظهاریه است که میگوید: من از تمرینات بیهوده شُل ول و مخرب در باشگاه خسته شده ام و میخواهم در آنجا کاری مفید وسازنده انجام بدهم.
کتل بل به شما یک آمادگی جسمانی همه کاره در حد بالا میدهد. یک کار قدرتی همه منظوره, استقامتی بسیار بالا و انعتافی میباشد. چربی سوزی بسیار بالا بدون تحقیر تمرینات هوازی طولانی. همه اینها با یک ابزار برتابل و تقریبأ قیر قابل تخریب که میتواند هرجایی استفاده شود.