آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تمرین پشت بازو

ساختن پشت بازوها نیاز به تمرکز بسیار دقیق روی فرم حرکات دارد. باید صادق باشیم که خیلی از مردم به خاطر توجه زیاد به جلو بازوهای خود از تمرین کافی روی پشت بازوها غافل می شوند.
این اشتباه بزرگی است. ۳ عضله ای که پشت بازوهای شما را می سازند تشکیل دهنده دو سوم از حجم بازو هستند. بنابراین اگر واقعا می خواهید که بازوهای خوبی بسازید بهترین کار این است که پشت بازوها را به عنوان عامل کلیدی در نظر بگیرید.

حالا قبل از آنکه بخواهم برنامه تمرین را پیشنهاد کنم باید نگاهی به روش تقسیم عضلات داشته باشیم. من با روش ۲ روز تمرین، ۱ روز استراحت، ۱ روز تمرین، ۱ روز استراحت کار می کنم یعنی از هر ۵ روز ۲ روزش استراحت است ۳ روز آن تمرین.