آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

شاید تمرین هوازی کابوس بسیاری از بدنسازان تحت رژیم باشد که ناچارند پذیرای آن باشند. در واقع اگر می خواهید تا بیشترین حد ممکن لایه های چربی را از روی عضلات خود پاک کنید، معمولا چاره ای ندارید جز اینکه زمان مشخصی از روز را روی تردمیل یا دیگر دستگاه های هوازی سپری کنید، ولی برای کسب نتایج بهینه باید شدت مشخصی را در تمرین خود بکار گیرید.

در حالیکه بسیاری از افراد باشدت بسیار کمی تمرینات هوازی را اجرا می کنند که در نتیجه به هیچ وجه نتایج بهینه ای برایشان در پی ندارد، اگر می خواهید به چربی سوزی قابل توجهی دست یابید، لازم است تا شدت تمرین هوازی تان در حدی باشد که به ۶۵ تا ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب خود دست یابید. البته بدون شک پایبندی به چنین شدتی از تمرین آسان نخواهد بودبخصوص که شاید دستگاه هوازی شما ضربان سنج دقیقی هم نداشته باشد.در چنین شرایطی می توانید از از یک روش ساده ولی کارآمد استفادهکنید که سالهاست فیزیولوژیستهای ورزشی به ورزشکاران توصیه می کنند: