آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حرکت سلام ژاپنی

موقعیت بدن: هالتر را روی پشت شانه‌های خود قرار داده و از طرفین میله را در دست بگیرید تا تعادل آن حفظ شود.

نحوه اجرای حرکت: با خم کردن کمر بالا تنه خود را به سمت جلو هدایت کنید تا جایی که موازی با سطح زمین شود در طول مرحله پایین رفتن اندکی زانوهای خود را خم نگهدارید سپس از آن موقعیت بالا تنه خود را مجدد به سمت بالا برگردانید تا فیله‌های کمرتان کاملا منقبض شوند.
نکته: در طول اجرای حرکت پشت خود را صاف نگهدارید ضمنا در طول اجرای حرکت می‌توانید زانوها را خم نگهدارید.
عضلات هدف: gluteus maximus
عضلات کمکی: adductor magnus , hamstring
عضلات ثبات دهنده: erector spinas , quadriceps