آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

روز تمرین سر شانه بیت الله عباسپور

تلاش برای رسیدن به فرم T

* چگونه می توان سر شانه ها را به بهترین شکل گرم نمود و جریان خون را در آن به گردش درآورد؟

ـ من در ابتدا با گردش کتفم به اطراف سعی می کنم عضلات سرشانه ام را به حرکت وادار کنم و خون را در آن پمپاژ کنم. البته این کار را بدون وزنه انجام می دهم. سپس با استفاده از حرکاتی مانند زیر بغل سیم کش، کشش کافی در عضلاتم ایجاد می کنم و بدین شکل مفصل هایم آمادگی لازم را برای یک تمرین خوب و قدرتمند به دست می آورند.

*برای گرم کردن در روز سر شانه از حرکات روز زیر بغل استفاده کردید. علت آن چیست؟

ـ من برای گرم کردن در تمامی روزهای تمرینم از بارفیکس یا زیر بغل سیم کش استفاده می کنم. زیرا خون را در بدنم به جریان می اندازد. و حالت کشش را در بدنم ایجاد می کند. حرکت اول روز سر شانه ام را با سرشانه هالتر از پشت آغاز می کنم و مثل سایر روزهای تمرینی ام ست اول را صرفا جهت گرم کردن استفاده می کنم. بنابراین تعداد اهمیت چندانی ندارد و هدف من به جریان انداختن خون در سرشانه هایم است.