آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آرون بیکر یکی از بدنسازان بسیار پر سایز حرفه ای در دهه ۹۰ بود که هیچ نقطه ضعفی را نمی شد در بدن او پیدا کرد.

تمرینات شانه او روی تکرارهای متوسط رو به بالا تمرکز دارد. او دامنه تکرار خود را برای تمرین سرشانه ۱۲ الی ۱۵ تکرار قرار می دهد و گاهی هم به تکرار ۲۵ می رسد. بیکر تمرین شانه را با ۲ ست سبک از پرس سرشانه با دمبل یا نشر از جانب با دمبل آغاز می کند. پس بسته به حسی که در روز تمرین دارد حرکات پرس و نشر از جانب را به صورت عادی یا در شکل سوپرست با هم اجرا می کند.