آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تقویت پیک جلوبازو

آرنولد وقتی صحبت از توسعه عضلات دوسر بازو باشد، بدنسازان حرفه ای زیادی به ذهن می آید. ولی دستیابی به پیکی در جلو بازو که هر کسی را پشت سر بگذارد نیاز به استفاده از تکنیکهای تمرینی خاصی دارد، مگر اینکه شما بطور ژنتیک از بازوهای کاملی بهرمند باشید. البته اکثر بدنسازانی که از چنین موهبتی بهرمند نیستند، می توانند از توصیه های من استفاده کنند تا از بازوهایی که شبیه یک تپه کم ارتفاع است یک کوه بزرگ بیرون بکشند.

تاکتیکهای تفکیکی

برای به حداکثر رساندن حالت قله مانند در دوسر بازو، باید انواعی از حرکات تفکیکی را اجرا کنید تا دستیابی به انقباض کامل، سپس ایجاد حداکثر شدت ممکن با تاکید بر انقباض شدید دو سر بازو در بالای دامنه هر تکرار و به اصطلاح تاکید روی اوج انقباض.
استفاده از این تکنیک در حرکاتی غیر از جلوبازو هالتر و دمبل های سنگین که بیشتر برای حجم و قدرت کلی بازو هستند، نتایج بهتری دارد. هر چه از وزنه سنگین تری استفاده کنید، دستیابی به کاملترین دامنه در یک حرکت و توفیق در اوج انقباض مشکل تر خواهد بود.