آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرین زدگی

اول تمرین همه شیر هستند

وقتی ورزشکاران در سال های اوج تمرین خود هستند نمی توانند برای جلسه بعدی تمرین زیاد انتظار بکشند. با این نگرش به راحتی می توانند دچار تمرین اضافی شوند. بنابراین سئوالی که مطرح می شود این است آیا واقعا امکان دارد که بیش از حد تمرین کنید؟ به طور حتم پاسخ بله است. یکی از مربیان صاحب نام وزنه برداری روسیه یک بار گفته است که در مراحل ابتدایی همه تمرینات خوب هستند . در این مرحله اساسا ورزشکاران نسبت به بار تمرین واکنش نشان می دهند و قوی تر می شوند.

فرقی ندارد که تمریناتشان متناسب با رشته ورزشی شان باشد یا خیر. مهم این است که شالوده قدرت ساخته شود. با این حساب ما اگر آنها مثل دوران آغازی خود به تمرین ادامه دهند، در نهایت با توقف رشد مواجه می شوند. یعنی جایی که دیگر نمی توانند تحریک مناسب برای تمرین پیدا کنند تا به واسطه آن به مرحله بعدی ورود کنند. برای کسانی که در سطح متوسط هستند توقف رشد می تواند به خاطر تمرین زدگی اتفاق بیافتد.