آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

تمرینهای تکنیکی

مایک منتزر یکی از بهترین و خلاق ترین بدنسازان و مربیان جهان است او با ابداع سیستم تکرار های طولانی توانست بسیاری از ورزشکاران این رشته را از فلات های طولانی که دچار آن شده بودند رهایی بخشد. همانگونه که از اسم این سیستم مشخص است فرد میباید از توان انجام تکرارهای طولانی و پر تعداد برخوردار باشد در غیر این صورت به مفاصل و عضلات خود آسیب های زیادی خواهد رساند.
نکته مهم در انجام تمرینهای تکنیکی نظارت مربی یا مشاور ورزشی در طول تمرینات است.