آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

چند تمرین متداول

در بدنسازی تمریناتی وجود دارد که در هر زمان در برنامه تمرینی ورزشکاران می باشد. این تمرین ها همیشه مورد استفاده قرار می گیرند. در واقع این تمرینات آنقدر مفید و سودمند هستند که همیشه باید جزء برنامه باقی بمانند. این تمرینات در آنِ واحد، روی چندین عضله ی بدن کار می کند و به شما کمک می کند تا در زمان کم بیشترین استفاده را ببرید.